‘Landschap’ gezien vanuit de filosofie van een kunstenaar, met bezoek aan een galerie

(naar elkaar luisteren en verwonderd stilstaan!)

We bezoeken een kunstenaar en zijn galerie en filosoferen over kunst. Daarna schilderen we een tekst over wat we gezien en besproken hebben.

In de volgende les maken we een schilderij van een landschap, met als inspiratie de werken van de kunstenaar. Van dit alles maken we een boek: een kunstenaarsboek.